Associació de Familiars, amics i amigues
de malats i malaltes d`Alzheimer i
altres demències d`Ontinyent
 
 
castellano
|
valencià
Els Serveis · Dirigit a malalts

Valoracions neuropsicologiques:
Es el primer servei que oferix AFAO quan arriba un afectat. Amb estes proves es valoren totes les capacitats mentals superiors que poden veure's afectades en un procés de demència i determinar en quin grau d'evolució es troba la persona.

Taller de Memòria:
És un servei dirigit a persones amb un deteriorament cognitiu lleu, és a dir, persones amb un alt grau de autonomia i xicotets dèficits en les seues capacitats cognitives. La finalitat d'estos tallers és el manteniment del seu estat actual el màxim temps possible per mitjà de l'estimulació cognitiva. Els tallers es realitzen dos dies a la setmana dos hores cada dia.

Centre DIA:
Des de juliol del 2006, AFAO gestiona el ''Centre de Dia Caixa Ontinyent per a malalts d'Alzheimer''. El Centre de Dia està construït per Caixa Ontinyent i l'Ajuntament d'Ontinyent i l’equipament el va realitzar la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.
El Centre compta amb una capacitat de 50 places i compta amb l'autorització de funcionament de centres de la Conselleria de Benestar Social.És un centre d'atenció especialitzada per a persones diagnosticades de qualsevol tipus de demència.
Es tracta d'un centre terapèutic en què s'oferix estimulació cognitiva i física a fi de retardar el procés degeneratiu de la malaltia. Totes les activitats que es realitzen en el centre s' adapten a les necessitats de cada usuari.

Comptem amb un equip multidisciplinar format per:

- Directora
- Psicòloga
- Treballadora Social
- Infermera
- Fisioterapeuta
- Mèdic
- TASOC
- Auxiliars de clínica
- Administratiu
- Personal de neteja

Els servicis que oferix el centre són:
- Activitats d'estimulació cognitiva
- Activitats d'estimulació física
- Activitats lúdiques i manualitats
- Activitats de Jardineria

Activitats de la vida diària (AVD)
- Fisioteràpia
- Atenció mèdica
- Higiene personal
- Perruqueria
- Podología

Unitat DIA de l'Olleria:
En el municipi de l'Olleria l'Ajuntament ens ha cedit i adecuat un local dins del Centre Social a la nostra Associació per a que els malalts d'esta població puguen assistir a la Unitat de Dia que oferix AFAO durant 4 hores diàries de dilluns a divendres en horari de vesprada. És un servici d'estimulació cognitiva per a totes aquelles persones afectades per una demència i es poden atendre a 15 persones.

Ajuda a domicili:
És un servei dirigida a persones afectades de demència amb un deteriorament greu i amb dificultats per a la realització de les tasques bàsiques d'higiene i atenció personal. El servei es realitza en horari de matí i comptem amb 4 auxiliars per al municipi d'Ontinyent i una auxiliar per a Olleria.

 
C/. Orútjol, 2 / Ontinyent Teléfono: 96 291 05 39 / Fax: 96 291 05 39