Associació de Familiars, amics i amigues
de malats i malaltes d`Alzheimer i
altres demències d`Ontinyent
 
 
castellano
|
valencià
La enfermedad

Epidemiologia

Les demències i entre elles la malaltia d'Alzheimer (presenta nombre més gran de casos) representen actualment un greu problema sociosanitari que previsiblement empitjorarà als pròxims anys a causa de l'envelliment poblacional. Afecta entre un 8-10% als majors de 65 anys i entre un 30-50% als majors de 85 anys.

Les conseqüències d'aquesta malaltia són importants per a la població perquè afecten l'individu, a la família i a la societat en general. S'ha estimat que cada malalt afecta un grup de 4 a 5 persones al seu entorn més immediat.

Les demències han sigut identificades com el major problema de salut pública per al futur, encara que les seues conseqüències no siguen encara visibles a causa de la falta d'informació de professionals i públic en general, es calcula que afecta més d'1.300.000 persones en tot l'Estat Espanyol (amb una incidència anual de 150.000 casos nous (Huertas, D., 2007). A la Comunitat Valenciana hi ha més de 50.000 persones afectades per la malaltia, i concretament a la ciutat d'Ontinyent hi ha més d'un miler de persones afectades, segons dades de la nostra Associació.

El que més preocupa en este tipus de malaltia, de moment, és que no és curable i que cada dia hi ha un nombre més gran de casos d'afectats per esta. A causa d'això necessitem diversos i cada vegada més recursos per a poder atendre correctament la malaltia.

Definició

El terme demència deriva del llatí ''de'' ''mens'' que significa privació d'intel·ligència.
Actualment la definició de demència depén del tipus, causa i curs clínic.
Segons el DSM-IV (Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals de l'Associació Americana de Psicologia) la demència no es referix a una sola malaltia.
És un terme que engloba una sèrie de malalties cròniques que presenten símptomes semblants: un deteriorament progressiu de totes les funcions intel·lectuals.
Concretament, la característica essencial d'una demència consistix en el desenvolupament de múltiples dèficits cognoscitius que inclouen:

un deteriorament de la memòria i almenys una de les següents alteracions cognoscitives:afasia, apraxia, agnosia o una alteració de la capacitat d'execució.

Estes alteracions són prou greus per a interferir de manera significativa en les activitats laborals i socials i representen un dèficit respecte al nivell previ d'activitat del subjecte.
 
C/. Orútjol, 2 / Ontinyent Teléfono: 96 291 05 39 / Fax: 96 291 05 39